Kardynał Gerhard Ludwig Müller „Drogowskazy na dzisiaj” (2018)

Książka wybitnego niemieckiego teologa jakim niewątpliwe jest kard. Müller ma jeden cel – przypomnieć wiernym o fundamentach naszej wiary oraz umocnić w czasach zamętu i niejasności. Autor na kilkudziesięciu stronach odpowiada na pięć pytań. Jakie znaczenie mają słowa: „ja odpuszczam tobie grzechy”? Jaką władzą (o urzędzie nauczycielskim papieża)? Czy mogą zaistnieć „zmiany paradygmatu” w interpretacji depozytu wiary? Czy istnieje prawda zbawcza (zbawcze znaczenie reguły wiary)? Kto może przyjmować Komunię Świętą”Drogowskazy na dzisiajPowyższe pytania w ostatnich latach są zadawane często, a odpowiedzi są różne – nawet wewnątrz Kościoła Rzymskiego. Były prefekt  Kongregacji Nauki Wiary analizuje każde z nich i daje odpowiedź na podstawie Pisma Świętego oraz Tradycji. Momentami ciężko się to czyta, ponieważ przywoływane są trudne zagadnienia teologiczne. Wyjaśnienie choćby roli papieża stanowi pewną nowość, przynajmniej dla mnie. Do tej pory nie miałem pojęcia, że św. Paweł publicznie upomniał św. Piotra. W tej sprawie przywołana zostaje także sprawa słynnych Dubiów z 2016 roku, wtedy to czterej kardynałowie (Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Joachim Meisner) wysłali list z pięcioma pytaniami o adhoratację Amoris Laetitia. Papież do tej pory nie udzielił odpowiedzi. Oś dyskusji dotyczyła tak zwanych osób rozwiedzionych w nowych związkach i pytania czy osoby te mogą przyjmować sakrament Komunii Świętej. Pytań i wątpliwości na które papież Franciszek nie udziela odpowiedzi jest więcej. Ksiądz kardynał formułuje tezę, że papież nie pojmuje roli, która mu przypadła i działa tak jakby był przełożonym zakonu, a nie papieżem. Jego władza nie jest absolutna i nieomylna.d953585Znaczącym wątkiem w Drogowskazach jest sztuczna i wykreowana sytuacja wewnątrz Kościoła. Istnieją dobrzy liberalni progresiści i zacofani konserwatyści. Argumenty, zdobyta wiedza teologiczna, autorytet kardynalski czy biskupi może być przekreślony przez prowincjonalnego księdza rzucającego oskarżenia wobec biskupa o konserwatyzm. Niemiecki kardynał dalej opisuje manipulację tak zwanych postępowców, którzy powołują się choćby na kard. Newman’a (nie będę przybliżał szczegółowo historii tej postaci, ale warto zaznaczyć, że przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm). Przytoczę teraz słowa kardynała o poglądach tego konwertyty: Jak mówi Newman w oczach świata Kościół jest „społecznością religijną, która uważa się za delegowaną przez Boga i która utrzymuje, iż wszystkie inne ugrupowania religijne są heretyckie lub niewierne. Jest to społeczność dobrze zorganizowana i dobrze zdyscyplinowana”. Na gwałt szuka się mechanizmu który zmieni niezmienną naukę Chrystusa w oczach i umysłach wiernych. Dopóki progresiści, a tak naprawdę buntownicy, nie przeinterpretują historii i dogmatów nie spoczną.

Cenne jest, że obraz trudnej sytuacji Kościoła jaki wyłania się z tego co napisał kardynał Müller, nie przysłania, ale daje światło wiary. Bóg nie przestał mówić i działać z ostatnim słowem napisanym w Biblii. Rola Tradycji jawi się w tym kontekście jako coś słusznego, bowiem dla katolików Bóg nie działał w jednym momencie historii czy jednym wydarzeniu, On nie umarł. Działa i nakazuje nam działać w tym świecie dla zbawienie dusz. Jako wyznawcy Chrystusa musimy dochować wierności i karności.

„Drogowskazy na dzisiaj” to książka na te czasy. Nie ma tam tanich i prostych wytłumaczeń, ale jest głębia wiary. Rozum i serce po przeczytaniu wzrastają, a wola nakazuje zwrócić się przeciw światu, by podporządkować wszystko Bogu.

Admin

PS: Na zdjęciu nowy, drugi projekt wlepki. Mam trochę do rozdania, e-mail: weduta@interia.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s