Prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia

W Ewangelii według świętego Jana tuż po cudownym rozmnożeniu chleba przez Jezusa, ludzie chcieli obwołać go swoim królem. Chrystus znając te zamiary oddala się od tłumów w samotności (J, 6, 1-15). W całej swojej ziemskiej wędrówce, wszędzie tam gdzie Jezus mógł pokazać swoje panowanie, swą potęgę rezygnował z tego. On nie chciał ziemskich poklasków, chwilowej chwały, jedyne po co przyszedł to po ludzkie serca gotowe przez Niego dostąpić wieczności. Człowiek czasów Chrystusa widział rozmnożenie chleba i ryb, ale nie dostrzegał co się kryje za tymi darami, nie dostrzegał Boga, który zsyła swojego Syna na odkupienie. Obchodzone Boże Narodzenie i czas przed tym wydarzeniem stało się synonimem prezentów, obżarstwa czy mile spędzonego czasu. Kiedyś widzieliśmy rozmnożony chleb i ryby, dzisiaj widzimy masę innych materialnych rzeczy, które przysłaniają przyjście Boga.

Narodzenie to coś co dotyczy każdego z nas. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że narodziny powiązane są z wiarą. Nikt nie pamięta momentu swojego przyjścia na świat, wierzymy swoim rodzicom, którzy przekazują nam tę wiedzę. Nie słyszałem nigdy kogoś kto podważałby fakty dotyczące swojego urodzenia, jak miejsce czy czas. Wcielenie, czyli przyjęcie ciała przez Boga z wszystkimi tego konsekwencjami jest niezrozumiałe z punktu widzenia ludzi. Natura oraz charakter narodzin Chrystusa stanowią największą trudność.PZBNWcielenie nierozłącznie wiążę się z zakończeniem ery wyczekiwania, ery w której Bóg przygotowywał całkowite odkupienie człowieka. Tak jak grzech na świat przyszedł przez Adama i Ewę, przez ich nieposłuszeństwo, tak zbawienie przychodzi przez nowego Adama – Chrystusa i nową Ewę – Maryję. Całe stworzenie, także człowiek ze swoją wolną wolą są idealnym projektem Bożym. Odkupienie ludzkości odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą ludzkości. Ktoś powie, że Bóg jest naiwny, skoro tak skonstruował człowieka, jest zupełnie odwrotnie – to człowiek jest naiwny jeśli myśli, że bez Twórcy odnajdzie sens swojego życia. Trój-jedyny Bóg robi wszystko by nas zbawić, za nasze grzechy ofiaruje On swego Jednorodzonego Syna. Nasze uczucia wobec Niego stają się niczym wobec tego, że to On najpierw nas umiłował.

Zbawienie świata tak jak wcześniej napisałem, odbywa się za zgodą człowieka. Doskonałość tego planu realizuje się poprzez Maryję. „Ten który narodził się bez matki w Niebie, rodzi się bez ojca na ziemi.” Maryja poprzez swoje doskonałe posłuszeństwo całkowicie kontestuje błędy człowiek z początków istnienia. To Niepokalanie Poczęta jest z Chrystusem od początku Jego ziemskiej wędrówki do końca. Jej postawa stanowi idealne poddaństwo wobec Boga. Maryja tak dobrze wykonała swoją rolę, iż Syn Boży na krzyżu tytułuje ją Matką wszystkich ludzi. Podważa się Niepokalane Poczęcie Maryi, robią to ludzie, którzy sami mówią o nieistnieniu grzechu. Maryja to cyborium ciała i krwi – drogi, prawdy, życia.

„Istnieje moc, która może nas uczynić innymi niż jesteśmy, to od nas zależy, czy na nią odpowiemy i czy gotowi jesteśmy zapłacić cenę oddzielenia skazy od złota w palących płomieniach miłości. Niechaj nikt nie mówi: „Jestem zbyt okropny, jestem bydlakiem, nie jestem godzien tego, abym mógł zostać podźwignięty”. Aby podnieść na duchu właśnie takich ludzi, Chrystus przyszedł na świat w stajni i spędził swą pierwszą noc na świecie w towarzystwie bydląt.” – to jest prawdziwy cel przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. On przyszedł odkupić świat, przychodzą do Niego ludzie, którzy nic nie wiedzą – pasterze i którzy wiedzieli, że nie wiedzą wszystkiego – mędrcy. Stajnia w Betlejem staje się centrum świata. Rzeczy najważniejsze dla ludzkości zawsze dzieją się tam gdzie patrzy garstka, a nie większość. Boże Narodzenie nie jest faktem historycznym, to coś co się dzieje. Szukajcie stajenki w Betlejem i wierzcie, że odnajdziecie tam żywego Boga, który odmieni całkowicie Wasze życie!

Admin

PS1: Panie, przyjmij do swego Królestwa górników, którzy zginęli podczas pracy w kopalni, w Karwinie!

PS2: Cytaty, zdjęcie, inspiracja zaczerpnięte z książki arcybiskupa Fultona J. Sheen’a „Prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia”, do kupienia tutaj: http://wds.pl/wds-sandomierz-prawdziwe-znaczenie-bozego-narodzenia,c2,p1141,pl.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s