Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.

Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa są najdonioślejszymi faktami w dziejach świata i ludzkości. Nie ma i nie będzie drugiego takiego wydarzenia, które w tak nieodwracalny sposób zmieniło historię czasów przeszłych, czasów kiedy Misterium się dokonywało i czasów po odkupieniu nas przez Chrystusa.Zmartwychwstanie-600x515Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – to zawołanie powinno wybrzmiewać ciągle i nieprzerwanie, nie tylko podczas niedzielnych Mszy Świętych na całym świecie.

Człowiek współczesny próbuje zrozumieć te tajemnicę rozumowo, nie jest to błędne podejście, ale rozum w którymś momencie powinien wskazać iż wykracza to poza jego zdolności. Potrzebna jest modlitwa zmieniająca stan ducha i serca tak, by nadzieja zmartwychwstania została przyjęta w pełni. Sama wiedza o tym co wydarzyło się 2000 lat temu stanie się tylko kolejnym faktem historycznym, jeśli nie spróbujemy uwierzyć. Szatan również wie, że Chrystus przemógł śmierć i odkupił całą ludzkość wszystkich czasów, ale z tego powodu właśnie się zbuntował. Chrystus uniżył się najbardziej jak mógł. Syn Boży stał się człowiekiem, przeżył straszliwą mękę – biczowanie oraz drogę krzyżową, został ukrzyżowany po to by jeszcze bardziej pokryć go hańbą i poniżyć. Taka była cena naszych grzechów. Miłość Boga poprzez Mękę Pana ostatecznie przemogła grzech i śmierć.

Triduum Sacrum jest ostateczną odpowiedzią i celem każdego. Wszystko inne przestaje mieć znaczenie w obliczu zwycięstwa Chrystusa. Syn Człowieczy w tym czasie ustanawia sakrament Eucharystii – centrum Kościoła Powszechnego i życia każdego katolika. Chrystus obecny jest w Eucharystii nie w sposób symboliczny, a rzeczywisty. Ta ofiara wszechczasów dokonuje się tylko dzięki odkupieniu nas przez Chrystusa.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam byście prowadzili skuteczny szturm do Nieba poprzez Sakramenty Święte dane nam od Trój-jedynego Boga!

Jak dobry jest Bóg!

Admin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s