Confessiones

Obrazy potrafią wiele powiedzieć. Malarze kiedyś pracowali nad swoimi dziełami latami, oprócz dużego kunsztu artystów epoki średniowiecza, widać przemyślenia i spójne koncepcje w ich dziełach. Wspomniałem o średniowieczu z powodu obrazu Simone Martiniego przedstawiającego wizerunek św. Augustyna.  „Doktor Łaski” na tym dziele malarskim ma wyraz twarzy wskazujący na to jakoby był niezadowolony, zły czy zdenerwowany. To pierwsze wrażenie jest złudne, biskup z Hippony celowo został tak namalowany, aby podkreślić jego Bożą zaciętość.  No dobra, ale co święty rodem ze świata starożytnego ma wspólnego z ludźmi dwudziestego pierwszego wieku.1200px-Simone_Martini_003Przeświadczenie o wyjątkowości naszych czasów jest bardzo błędne. Propagowanie takiej tezy i podpieranie jej argumentami o rzekomym upadku wszystkiego i wszystkich jest najzwyklejszym kłamstwem. Takie wnioski wyciągnąłem z „Wyznań” św. Augustyna. Te poboczne spostrzeżenia miażdżą zło. Już za czasów tego wielkiego świętego rozwiązłość i świat celebrytów  miał się bardzo dobrze. Sam autor przed swoim nawróceniem był grzesznikiem dużego kalibru, należał do sekty i wiódł życie zaprzeczające nauce katolickiej. Wszystko to składało się na plan Boga, bo oprócz tego iż Bóg dozwolił Augustynowi błądzić, dał mu łaskę wielkiej mądrości, którą potem wykorzystał.

Każdy żyjący w grzechu, bez prawdy jest niespokojny. „Wyznania” to autobiografia Aureliusza Augustyna z Hippony. Nie chciałbym się skupiać na suchym przytaczaniu faktów z jego życia, ale wspomnę tylko o tym, że był on umysłem bardzo bystrym, biegłym w sztuce retoryki i nauk ścisłych. Zresztą przez tą swoją dociekliwość i zainteresowanie światem nauki i filozofii trafił do sekty manichejczyków. Im dłużej funkcjonował w tym środowisku, tym bardziej dostrzegał, jak ich nauka jest próżna, przewodnicy duchowi wątpliwe natchnieni i niezbyt lotni. W tym momencie dochodzimy do dziedzictwa teologii Augustyna.

Czynienie zła dla samego zła, wstyd z powodu braku konkretnego grzechu, czas jako coś przypadkowego, Bóg jest zmienny, wiary nie da się poprzeć naukowo i praktycznie – to kilka przykładów twierdzeń czy sloganów jakie pojawiają się w nie jednej głowie. Doktor łaski miażdży logicznie i filozoficznie, ale przede wszystkim z natchnienia Bożego wszystkie te liche wątpliwości. Nie robi tego w sposób zrozumiały tylko dla ludzi ponad przeciętnie uzdolnionych. Jego metafory, punkty odniesienia są uniwersalne dlatego, że w większości zrozumiałe dla wszystkich.

Augustyn wskazuje, że Bóg jest wszechmocny, ma wszystkie przymioty, które określamy jako doskonałe, z tego powodu zarzucanie Bogu czegokolwiek jest pychą. Wiarę odnosimy tylko i wyłączenie do relacji z Bogiem, podczas gdy jest fundamentem naszego życia, wierzmy na przykład swoim rodzicom w wielu kwestiach, szczególnie dotyczących naszego dzieciństwa. Sprawa rzekomej zmienności Boga, bez miłości ku Bogu, nigdy nie będzie zrozumiana, trzeba sobie zdać sprawę, że Bóg realizuje plan zbawienia ludzi, w tym planie wszystko ma swój czas i miejsce, tak samo jak swój cykl ma dzień każdego człowieka, tak Najwyższy wie co i kiedy zbliży Nas ku Niemu (stąd w przeszłości dopuszczanie poligamii czy ofiar ze zwierząt). W augustynowskiej idei następuje całościowe ukazanie dobrego Boga, to słowo „całościowe” odnosi się do tego ile człowiek jest w stanie zrozumieć w życiu doczesnym. W tym sensie zostaje zniszczone zło, jako brak dobra, nicość i próżność. Rozwijanie teorii na temat zła jest bezcelowe, ponieważ nawet nad nim Bóg ma władzę, a pod drugie ciężko rozwinąć coś co nie jest bytem, nie jest treścią, ani formą.

Z tego uporządkowania palących spraw płynie jeszcze kilka wniosków. Trzeba ukazywać rzeczywistość i tak formułować postulaty, by niebyły przeciwko komuś czy czemuś, ale raczej promowały daną sprawę – to olbrzymi błąd, co płynie wprost od św. Augustyna. On sam rozprawia się z całym swoim życiem, zło stawia tam gdzie jego miejsce, odrzuca je, ale nie unika jego analizy. Człowiek różnie oddaje się Bogu, wielka i pokorna wiara albo długa droga poznawania i błądzenia, to tylko dwie przykładowe opcje, ale jeśli końcowo kochamy Boga osiągamy najważniejsze w życiu. Oparcie się na Biblii, jej przełożenie również na „Wyznania”, jest jedną z podstaw działalności Augustyna.

Święci w jakimś sensie są uniwersalni na każdy czas, gdyż prawda objawiona jest zawsze taka sam. Siłą nas katolików, powinno być to co cechowało opisywanego wielkiego świętego, teologa i filozofa, to jest nieustępliwość i determinacja w obronie naszej świętej wiary, nie tylko na polu duchowym, „Confessiones” w sposób praktyczny, logiczny i retoryczny udowadniają, że nauka nie jest sprzeczna z Bogiem, ponieważ pochodzi od Niego.

Admin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s