Posłuszeństwo czy bunt?

Najnowszy film Grzegorza Brauna „Luter i rewolucja protestancka” odpowiada na to pytanie dość jasno, posłuszeństwo zawsze okaże się lepsze od buntu. Bunt kreuje kolejny bunt, nie wydaje żadnego owocu prócz chaosu i podziałów. Rzeczą zupełnie jasną jest, że trzeba rozeznać wobec kogo i czego zachować karność i zdyscyplinowanie. Braun udowadnia na przykładzie Lutra do czego prowadzi rewolucja, jednocześnie jego dokument jest pochwałą posłuszeństwa wobec Kościoła. Chrystus założył ten Kościół i dał zapewnienie: „Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.”.

Chrystus w przeciwieństwie do ludzi nigdy nie powiedział nic na daremno, niepotrzebnie. Kościół jako wspólnota ludzi miała różne okresy w swojej historii, niestety u schyłku średniowiecza coś pękło, harmonijny i pokorny świat został zdeptany. Od tamtej pory scenariusz niszczenia chrystusowego Kościoła powtarza się niemal cyklicznie co jakiś czas, zawsze pod sztandarem pół-prawd znajduje się grupa ludzi, która ciągnie za sobą tysiące do walki z wiarą. Żaden człowiek, gdyby mu dać do wyboru dobro i zło, nie wybrałby zła, dlatego już od początku szatan oferował zło w ładnym opakowaniu, mówiąc: „to jest dobre”. Podejmowany przeze mnie temat należałoby w ogóle zacząć od tego, że pierwszym buntownikiem, ojcem kłamstwa był szatan.

Luter, jego życie i działalność są idealnym przykładem jak pod płaszczykiem pozornie słusznych postulatów realizuje się coś zupełnie odwrotnego. Ludzie często za prawdę przyjmują rzeczy mniej wymagające, prostsze, żeby nie powiedzieć prostackie. Taka była nauka Lutra. Stworzył on coś iście diabelskiego, stwierdził, iż tylko wiara jest ważna, a człowiek jest pozbawiony wolnej woli przez Boga (Bóg tyran, Bóg jest zły), dlatego skazany jest na grzech. Uczynki, rozumna wiara to coś co Luter całkowicie odrzuca. Chrystus zostaje nazwany grzesznikiem. Idąc dalej „ojciec reformacji” żeni się na podstawie umowy małżeńskiej (nie sakramentu), dopuszcza rozwody i karę śmierci dla kobiet za cudzołóstwo. Następuje korekta Biblii, wykreślenie nie pasujących do tez Lutra fragmentów, w protestantyzmie całkowicie zostaje zniszczona Msza Św., zwolennicy reformacji niszczą ołtarze, święte figury i obrazy, jednocześnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w Skandynawii niszczone są zakony, odbiera się majątki kościelne, Europa staje się  kontynentem gdzie znów masowo pojawiają się żebracy. 500 lat po tej rewolcie, protestanckie Niemcy są aktualnie ateistycznymi Niemcami, a cywilizacyjnie Europa jest oblężoną twierdzą z pożarem wewnątrz twierdzy.

Tym bardziej dziwnie wygląda świętowanie katolików i protestantów tej haniebnej rocznicy. Bunt wobec prawd Bożych zawsze kończy się tak samo tragicznie. Współcześnie największą oznaką posłuszeństwa jest zachowywanie nauki katolickiej, chrystusowej. Obrona Mszy Św. oraz wszystkich sakramentów. Na tym nie wolno poprzestać, Omnia instaurare in Christo, wszystko ugruntować i odnowić w Chrystusie. To zawołanie św. Piusa X jest zadaniem na te czasy.1000px-Banner_of_the_Holy_Wounds_(Pilgrimage_of_Grace).svgMoc Trój-jedynego Boga nie jest zależna od wielkości jego wyznawców, to człowiek w swoim sercu, sumieniu, umyśle i wolnej woli powinien sobie zdać sprawę, że rozeznanie i wykonywanie woli Bożej jest obowiązkiem i zaszczytem bez względu na ziemskie okoliczności. Ułożenie spraw społecznych, politycznych czy gospodarczych według objawionej prawdy, jest z jednej strony posłuszeństwem wobec Najwyższego, a z drugiej strony odpowiedzią na błędne nauki tego świata.

Trwanie w Kościele i jego obrona to więc nasza powinność. Posłuszeństwo nie oznacza absolutnie braku walki, wręcz przeciwnie na każdym kroku czeka nas potyczka. Nastał czas dużej niepewności, w Kościele grasują zdrajcy i buntownicy, ale wiernie zachowując naukę Chrystusa odnowimy wszystko.

Admin

PS.1: Zwiastun „Luter i rewolucja protestancka” –  https://www.youtube.com/watch?v=_1aMx-vDHmE

PS.2: Grafika w tekście to sztandar Pielgrzymów Łaski, którzy stanęli do walki przeciwko królowi Anglii Henrykowi VIII, gdy ten podjął decyzję o założeniu własnego Kościoła. Decyzja króla Anglii o rozłamie była bezpośrednio skutkiem rewolty Lutra, Pielgrzymi ostatecznie przegrali. Przywódcy z Robertem Aske na czele zostali straceni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s